EduProduct s.r.o.

Vážení návštevníci

Ponúkame Vám kompletný sortiment firmy BIOPAC Systems, Inc. (www.biopac.com).

Systémy BIOPAC umožňujú meranie a spracovanie fyziologických dát a sú určené predovšetkým pre výuku a výskum. Našimi zákazníkmi sú významné akademické a výskumné pracoviská (*). Ak máte záujem, obráťte sa na nás emailom alebo telefonicky.

Pre výuku

Jedná sa o jedinečné systémy umožňujúce študentom pracovať s biologickými signálmi bez potreby zložitej prípravy a sústrediť sa na samotné meranie a spracovanie výsledkov. BSL systémy zahŕňajú v sebe všetok potrebný hardvér, softvér, a dokumentáciu pre súbor lekcií ilustrujúci základné fyziologické princípy. ... viac

PrE výSkum

MP160 systém

MP160 systém poskytuje flexibilný nástroj pre váš výskum a výučbu. Ide o modulárny systém umožňujúci použitie širokej škály zosilňovačov a príslušenstva a tým vytvárať systémy šité na mieru, ktoré vyhovujú konkrétnym požiadavkám. ... viac